28 ธันวาคม 2560 – ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560

ปิดความเห็น บน 28 ธันวาคม 2560 – ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560 206

ลิงค์ประกาศ http://qa.ku.ac.th/web2016/pdf/announceAward11.pdf

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560 จำนวน 2 รางวัลดังนี้

 1. รางวัลพิเศษ ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
  คณะที่สามารถบริหารจัดการก้าวสู่ความเป็นเลิศ จากโครงการบ่มเพาะคุณภาพของสํานักงาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สู่โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow Project) ให้แกคณะวิทยาศาสตร์
 2. ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ผลงานการนำเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์
  รางวัลอนดับที่ 3
  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  เรื่อง ระบบการให้บริการและบริหารจัดการข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  โดย คณะวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 • วันนี้: _ คน
 • เมื่อวานนี้: _ คน
 • สัปดาห์นี้: _ คน
 • เดือนนี้: _ คน
 • ทั้งหมด: _ คน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2019
 •  
 • ท่านกำลังเข้าใช้งานผ่านที่อยู่ไอพี: 18.232.171.18