14 – 15 ธันวาคม 2560 — Hirosaki University Fair

ปิดความเห็น บน 14 – 15 ธันวาคม 2560 — Hirosaki University Fair 72

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Education and research activities for radiation sciences in Hirosaki University และ Hirosaki University Fair โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการผ่านการทำ MoU ระหว่าง Hirosaki University, Japan และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดการบรรยายพิเศษและสัมมนาทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งจัดงานแนะนำมหาวิทยาลัย Hirosaki เกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางการศึกษาต่อให้กับนิสิตและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 ท่าน ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560

ภาพกิจกรรม

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290