การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 38

ปิดความเห็น บน การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 38 814

!!!! ประกาศ !!!!
ขอเชิญชวนน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจหรือรักในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ #เคมี
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเคมี ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทุนการศึกษารวมกว่า 40,000 บาท
โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ *** 13 มกราคม 2561 ***
#เปิดรับสมัคร: วันนี้
#หมดเขตรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2560
#เลื่อนวันหมดเขตรับสมัครเฉพาะช่องทางออนไลน์: 25 ธันวาคม 2560
***การสมัคร***
มีช่องทางการสมัครให้เลือก 2 ช่องทาง
(โปรดเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
1. สมัครผ่านทางระบบ #ออนไลน์
>>>แบบฟอร์มสำหรับการสมัครสอบทางออนไลน์
URL: https://goo.gl/C2oXPd
**น้องๆนักเรียนสามารถสมัครแบบออนไลน์เองได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้เห็นชอบในการแข่งขันตามกติกาการสมัคร**
2. สมัครทาง #ไปรษณีย์
(หากทางโรงเรียนต้องการหนังสือราชการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสามารถ inbox มาขอได้นะคะ)
>>>สิ่งที่ต้องมี< <<
– ใบสมัครสอบ ที่ติดรูปถ่ายนักเรียนพร้อมประทับตราโรงเรียนครบถ้วน
(ดาวน์โหลดใบสมัคร)
https://drive.google.com/open…
– สำเนาบัตรนักเรียน
– หลักฐานการโอนเงิน
– สำเนาบัตรประชาชน
แล้วส่งมาที่: ชุมนุมนิสิตภาควิชาเคมีภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ปณ.1064 ปณ.เกษตรศาสตร์ 10903
//// ทั้งสองช่องทาง ////
**เมื่อทำการส่งหลักฐานในการสมัครเรียบร้อยแล้ว ควรจะทำการ
ยืนยันหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบมา ที่
URL: https://goo.gl/aJm8UW
เพื่อความรวดเร็วในการยืนยันการสมัครค่ะ**
***โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัคร***
https://drive.google.com/…/0By6vo4ECnzxqWHhQbjFPeDZ4Q0U/view
#CHEMTEST38th

Tagged with:

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์