12 ธันวาคม 2560 — ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (วอ.รุ่นที่ 15) KU40 มอบเงินจำนวน 112,900 บาท

ปิดความเห็น บน 12 ธันวาคม 2560 — ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (วอ.รุ่นที่ 15) KU40 มอบเงินจำนวน 112,900 บาท 291

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (วอ.รุ่นที่ 15) KU40 มอบเงินจำนวน 112,900 บาท เพื่อสมทบทุนจัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

ภาพกิจกรรม

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์