ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลพิเศษ Grow Project

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลพิเศษ Grow Project 176

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลพิเศษ คณะที่สามารถบริหารจัดการก้าวสู่ความเป็นเลิศ จากโครงการบ่มเพาะคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สู่โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow Project) ประเภทที่ 1 : ผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตณ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290