29 พฤศจิกายน 2560 — พิธีเปิดนิทรรศการ Animal Diversity Exhibition และ BioArt#7

ปิดความเห็น บน 29 พฤศจิกายน 2560 — พิธีเปิดนิทรรศการ Animal Diversity Exhibition และ BioArt#7 261

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Animal Diversity Exhibition และ BioArt#7 ภายในพิพิธภัณฑ์สัตววิทยา ZOOLOGICAL MUSEUM นิทรรศการมีการจัดแสดงตัวอย่างสัตว์แต่ละไฟลัม ทั้งตัวอย่างจริง ตัวอย่างดอง ตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างเด่น สื่อ 4 มิติ ภาพวาดสัตว์ ภาพถ่าย เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ภาพกิจกรรม

 

FB ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก. https://www.facebook.com/biozoo.ku/

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์