28 พฤศจิกายน 2560 — พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ปิดความเห็น บน 28 พฤศจิกายน 2560 — พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและรับทุนสนับสนุนการวิจัย 124

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “กาวน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ, ฟีนอลิก เรซิน และกัมโรซิน และกรรมวิธีการผลิต” และลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย “การวิจัยและพัฒนากาวน้ำยางแข็งตัวและไฟลามช้าสำหรับแผ่นบอร์ดจากเศษผ้า” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัทสามพิม จำกัด โดยนายยุทธนา อโนทัยทวีสิน กรรมการผู้จัดการ บรัทสามพิม จำกัด และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพกิจกรรม

Cr. งานประชาสัมพันธ์ มก. http://pr.ku.ac.th/

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์