การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mendeley

ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mendeley 144

สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์