รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ชั้น 7 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี และ ชั้น 3 ฝั่งซ้าย อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)

ปิดความเห็น บน รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ชั้น 7 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี และ ชั้น 3 ฝั่งซ้าย อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) 101

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์