คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

ปิดความเห็น บน คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย 38

คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะผู้บริหารจาก University of Lampung อันได้แก่ คณบดีคณะ Mathematics and Natural Sciences รองคณบดี ผอ.สถาบันวิจัยและชุมชน และหัวหน้าโครงการปริญญาเอก  ได้เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีลงนามและหารือแนวทางการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

 

 

Tagged with:

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290