คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

ปิดความเห็น บน คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย 86

คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะผู้บริหารจาก University of Lampung อันได้แก่ คณบดีคณะ Mathematics and Natural Sciences รองคณบดี ผอ.สถาบันวิจัยและชุมชน และหัวหน้าโครงการปริญญาเอก  ได้เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีลงนามและหารือแนวทางการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

 

 

Tagged with:

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์