5 ก.ค. 60-ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาของ Dr. John P. Moore ณ ภาควิชาพันธุศาสตร์

ปิดความเห็น บน 5 ก.ค. 60-ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาของ Dr. John P. Moore ณ ภาควิชาพันธุศาสตร์ 30

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนา

หัวข้อ : Breaking down barriers: A molecular genetic perspective on grapevine (Vitis vinifera) intra-vineyard ripeness variation and the effect of recombinant enzymes on berry cell wall deconstruction during winemaking.

วิทยากร : Dr. John P. Moore Senior Researcher in Grapevine Biochemistry and Biotechnology Institute for Wine Biotechnology, Department of Viticulture and Oenology
Stellenbosch University, South Africa

วัน เวลา : วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ : ห้อง 4521 ชั้น 5 ภาควิชาพันธุศาสตร์ อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์