โครงการแลกเปลี่ยน Summer Program 2017

ปิดความเห็น บน โครงการแลกเปลี่ยน Summer Program 2017 90

โครงการแลกเปลี่ยน Summer Program 2017
ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม- 2 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น ??????
? รับสมัครนักเรียนต่างชาติจำนวน 30 คน ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-mail: hc135@yamaguchi-u.ac.th
หรือที่สำนักงาน YUICO Bangkok ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสาตร์ ชั้น 1 ห้อง 4125 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
โทร. 02-5610479 e-mail: yuicobkk@yamaguchi-u.ac.jp

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์