ขอเชิญร่วมงาน   “โครงการรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐”

ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมงาน   “โครงการรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐” 3756

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดงาน “โครงการรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐” ในวันจันทร์ที่ ๑๐เมษายน ๒๕๖๐เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ โถงชั้นล่างอาคารทวี ญาณสุคนธ์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีจึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์บุคลากรและนิสิตทุกท่าน ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโส โดยมีกำหนดการดังนี้

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์