สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สำหรับข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ 2561

ปิดความเห็น บน สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สำหรับข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ 2561 140

สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มี MOU กับ สทป. และคณาจารย์จาก รร.เหล่าทัพ ประจำปี งป. 61

Click เพื่อดูเงือนไข คุณสมบัติ และรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับข้าราชการทหาร

สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับพลเรือน

โดยจัดส่งข้อมูลตามแบบเสนอโครงการวิจัยที่แนบมาด้วยแล้ว (ไฟล์แนบ) ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  

 

 

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290