นักวิจัยหญิง ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ได้รับทุนเชิดชู “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

ปิดความเห็น บน นักวิจัยหญิง ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ได้รับทุนเชิดชู “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” 257
s__8126657 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ศิษย์เก่า ภาควิชาเคมี (SC32 KU57) ได้รับรางวัลโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2559 (L’Oreal For Women in Science 2016)

ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ จบปริญญาเอก สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 4 และมี ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยี

ได้รับทุนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม :: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000095303

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์