อาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลทางวิชาการ แก่บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ในการจัดทำเว็บไซต์ “ของสะสมเกี่ยวกับจระเข้” เพื่อสร้างสถิติโลก

ปิดความเห็น บน อาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลทางวิชาการ แก่บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ในการจัดทำเว็บไซต์ “ของสะสมเกี่ยวกับจระเข้” เพื่อสร้างสถิติโลก 134
win

รองศาสตราจารย์ ดร.วิน เชยชมศรี

Jindaworn

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

winjinรองศาสตราจารย์ ดร.วิน เชยชมศรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ อาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการ ในเรื่องจระเข้ ได้เป็นที่ปรึกษา และให้ข้อมูลทางวิชาการ แก่ บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ภายใต้สัญลักษณ์สินค้าตรา “จระเข้” ในการจัดทำเว็บไซด์ www.crocodilemuseumthailand.com เพื่อการสร้างสถิติโลก เรื่องของสะสมเกี่ยวกับจระเข้ The largest collection of crocodile-related items จนได้รับการบันทึกว่าเป็นที่สุดของโลกใน Guinness World Records เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 อันเป็นเกียรติประวัติแก่คนไทยทั้งประเทศ

ดังนั้น ทางบริษัทจึงขอมอบสำเนาหนังสือรับรองจาก Guinness World Records แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้เป็นที่ระลึก เพื่อแสดงความขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์

http://www.crocodilemuseumthailand.com/

crocodile

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์