ขอแสดงความยินดี นิสิตได้รับทุนจากกองทุน “รศ.ดร.วินิจ เจียมสกุล”

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดี นิสิตได้รับทุนจากกองทุน “รศ.ดร.วินิจ เจียมสกุล” 323

stu280359

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตกายภาพและความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์ นำ น.ส.ณัฏฐาลักษณ์ ลักษณะวิลาศ สาขาชีววิทยา และ น.ส.ธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ สาขาวิชาเคมี นิสิตคณะวิทยาศาตร์
เข้ารับมอบทุน รางวัลเรียนดี จาก กองทุน”รศ.ดร.วินิจ เจียมสกุล”
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

more

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์