พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ “Laboratory Station of Microbiology for IC-GU12″และลงนาม MOU

ปิดความเห็น บน พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ “Laboratory Station of Microbiology for IC-GU12″และลงนาม MOU 80

IciAst

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ “Laboratory Station of Microbiology for IC-GU12″และลงนาม MOU 
ระหว่าง Prof. Senge, Prof. Mitsunaga และ staffs of UGSAS, Gifu University
ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

12645208_471644286369604_5049376180886412299_n 12670571_471643249703041_1946452300439832925_n 12654155_471644429702923_1649826781189702341_n
12661918_471643986369634_7964950631405916314_n 11227938_471643793036320_431477355829939677_n 12642664_471643813036318_3829884178274480082_n
12642822_471644536369579_6851444309052149340_n 12642825_471644443036255_6871503150672662102_n 12654176_471644523036247_3488843003606028298_n
12642915_471644529702913_2748964968020250074_n more
Tagged with: ,

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์