ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาซื้อเตรื่องทำแห้งเยือกแข้งสุญญากาศจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)​

ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาซื้อเตรื่องทำแห้งเยือกแข้งสุญญากาศจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)​ 59

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์