ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star)

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) 280

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์