ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน “โครงการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน”

ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน “โครงการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน” 137

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน โครงการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมขององค์กรได้ในอนาคต

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารสุขประชา วาจานนท์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สนง. คณะวิทยาศาสตร์ คุณธัญญลักษณ์ ธนูทอง 646107

 

Tagged with:

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์