เปิดรับสมัครสอบ Chemtest ครั้งที่ 40

ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัครสอบ Chemtest ครั้งที่ 40 485

🖐🖐🖐เปิดรับสมัครแล้ว🖐🖐🖐
เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษาประจําปี 2562
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ต.ค. 2562 และสอบแข่งขันในวันที่ 14 ธันวาคม 2562
โดยมีช่องทางการรับสมัครเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/iqoTRqLUaYExk34j6
!!!!!!!!!!(ใช้Gmailเท่านั้น)!!!!!!!!!!!!
หรือ สแกน QR Code (ในรูปด้านล่าง)
ซึ่งต้องแนบภาพ
1. รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หลักฐานการโอนเงิน*
ลงในฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดไว้
*โดยสามารถชำระเงินได้ที่ เลขบัญชี 069-2-57351-2 ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี Kasetsart University/การแข่งขันตอบปัญหา(chemtest)
น้องๆนักเรียนสามารถสมัครแบบออนไลน์เองได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้เห็นชอบในการแข่งขันตามกติกาการสมัคร และหากหมดวันรับสมัคร นักเรียนคนใดที่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน ถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่ link :
https://drive.google.com/…/1ihbBbiq9sKclV5MSZcZ0H9rAr9…/view

สามาารถสอบถามเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง
Facebook : Chemtest Kasetsart University
Instagram : chemtest.ku
เบอร์โทรติดต่อ : 0-2562-5555 ต่อ 647677 เฉพาะในเวลาราชการ

#เปิดรับสมัครสอบแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
#CHEMTEST40th #เคมี

Tagged with:

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์