ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือในการประเมิน สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อ) และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือในการประเมิน สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อ) และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 113

โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม) และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ขอเชิญท่านเข้าร่วมทำแบบประเมินร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเครื่องมือในการประเมิน สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อ) และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อ) และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ ตามคำบรรยายทุกขอบเขตสมรรถนะ (Domain) ที่ได้กำหนดไว้

ทำแบบประเมินได้ที่ https://ostpqirubber.wixsite.com/ospq-atp ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ os.tpqi@gmail.com

Tagged with:

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์