ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1 ตู้เก็บสารไวไฟ จำนวน 2 ตู้ 2 ตู้เก็บกรด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1 ตู้เก็บสารไวไฟ จำนวน 2 ตู้ 2 ตู้เก็บกรด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์