ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้บุกเบิกงานวิจัยเรื่อง Liquid crystals ในประเทศไทย

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้บุกเบิกงานวิจัยเรื่อง Liquid crystals ในประเทศไทย 109

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม และ ผศ.ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้บุกเบิกงานวิจัยเรื่อง Liquid crystals ในประเทศไทย ได้มีความร่วมมืองานวิจัยด้าน Liquid crystals ในอวกาศ กับ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (องค์การนาซา, NASA) โดยมีกำหนดการศึกษาวิจัยภาคพื้นดินในช่วงปี 2562-2565 และจะทำการวิจัยในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนอวกาศ ที่สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) ในปี 2566

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมภ์ไอที – วิทยาการ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์