รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม ค่าย 1/2562 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

ปิดความเห็น บน รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม ค่าย 1/2562 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) 5022
ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนคณะราฏร์บำรุงปทุมธานี
รายชื่อสำรอง
ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์เอกสาร
รายชื่อสำรอง

 

 

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์