ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) จำนวน 1 งาน (e-bidding)

ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) จำนวน 1 งาน (e-bidding) 82

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์