ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) จำนวน 1 งาน

ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) จำนวน 1 งาน 10

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์