ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ RICOH ระยะเวลา 1 ปี (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ RICOH ระยะเวลา 1 ปี (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์