5 ก.ย. 62 – โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom Topic: Applications for Active Learning

ปิดความเห็น บน 5 ก.ย. 62 – โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom Topic: Applications for Active Learning 182

คณะกรรมการส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom ครั้งที่ 3 Online Tools for Active Learning

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13:00-16:00 น. ห้อง SC45-303

เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
– Google form quiz with google classroom in practice
– Using online poll in classroom
– Plickr: Tool for class attendance and quiz
– Helping tool for examination check

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1ODYpze23eoPLBQulKy6v9A_79s8j0K9SUQrLKCOKzLo/viewform

Posterลงทะเบียน Online

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์