ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 01 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) จำนวน 1 งาน

ปิดความเห็น บน ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 01 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) จำนวน 1 งาน 28

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์