11 ก.ย. 62 – ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิจัยไทย ขึ้นหิ้งหรือขึ้นห้าง”

ปิดความเห็น บน 11 ก.ย. 62 – ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิจัยไทย ขึ้นหิ้งหรือขึ้นห้าง” 407

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิจัยไทย ขึ้นหิ้งหรือขึ้นห้าง” โดยวิทยากรรับเชิญ ดร. ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ห้อง 341 ชั้น3 อาคาร 45 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทางออนไลน์ ได้ที่ http://bit.ly/33CnjWD ภายในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรทิพย์ บุญมหามงคล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5555 ต่อ 646155 E-mail: fsciptb@ku.ac.th

Posterลงทะเบียนออนไลน์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์