ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 140
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. กับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก FB : Department of Botany, Kasetsart University, Thailand

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์