รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอวน. ประจำปีการศึกษา 2562

ปิดความเห็น บน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอวน. ประจำปีการศึกษา 2562 6452

คำชี้แจง

นักเรียนใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย แสดงตัวในการเข้าห้องสอบ

 

ประกาศ

สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาฟิสิกส์

สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาฟิสิกส์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์