ขอแสดงความยินดีกับที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 179
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์   ไกรจักร์ อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 จากผลงานวิจัย ความหลากหลาย นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของไบรโอไฟต์และไลเคนส์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pr.ku.ac.th/…/310762%20New%20Scientis…/index.html

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์