6 ส.ค. 62 – การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Function and structure of GH13_31 alpha-glucosidase with high alpha-1,4 glucosidic linkage specificity and transglucosylation activity”

ปิดความเห็น บน 6 ส.ค. 62 – การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Function and structure of GH13_31 alpha-glucosidase with high alpha-1,4 glucosidic linkage specificity and transglucosylation activity” 64

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์