9 ส.ค. 62 -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่อง Fluorescence spectrometer” (Training on Fluorescence spectrometer and Its applications)

ปิดความเห็น บน 9 ส.ค. 62 -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่อง Fluorescence spectrometer” (Training on Fluorescence spectrometer and Its applications) 182

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่อง Fluorescence spectrometer” (Training on Fluorescence spectrometer and Its applications) ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 15.30 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวทางออนไลน์ ได้ที่ลิ้งค์ http://bit.ly/2Y22yoe  ภายในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิ้งhttps://www.sci.ku.ac.th/blog/13012 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพรทิพย์  บุญมหามงคล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5555 ต่อ 646155  E-mail: fsciptb@ku.ac.th

Posterโครงการลงทะเบียน Online

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์