พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562

ปิดความเห็น บน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562 3924


:: คณะวิทยาศาสตร์ :: กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562  วันซ้อมย่อย

เวลา 6.30 น.            – รายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อม
…………………………– ส่งใบยืนยันการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุวันซ้อมย่อย***     เนื่องจากมีการเดินฝึกซ้อมตลอดวัน บัณฑิตหญิง (หากทำได้) ให้นำรองเท้า มา 2 คู่ คือ คู่ที่จะใส่ในวันพิธี และ รองเท้าคู่สุภาพที่ใส่เป็นประจำ (ไม่กัด)

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562    วันซ้อมใหญ่

เวลา 5.30 น.            – รายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรวม 1 ชั้น 1
…………………………– ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (หลังจากออกจากห้องพิธี)

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นัดหมายตามประกาศมหาวิทยาลัย

:: การแต่งกาย ::

:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2562 ::
:: คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ::
:: ข้อปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ::
:: ลำดับ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ::

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์