16 ส.ค. 2562 – ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ปิดความเห็น บน 16 ส.ค. 2562 – ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 983

เนื่องด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดให้มีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อกระตุ้น เปิดโอกาสให้เยาวชน เห็นผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความสนใจเรียนรู้และประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพ ปลูกฝังเจตคติ และลักษณะนิสัยที่ดีงาม ตามแนวคิดของความเป็นวิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน: https://bit.ly/2LOPjQz

ลงะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป: https://bit.ly/2S8fe6C

กำหนดการ: https://bit.ly/32lIWKn

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์