ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2561

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2561 74

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจ าปี 2561 ผลงานวิจัยด้านสาธารณะ เรื่อง “การบูรณะโบราณสถานเพื่อรากฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=53162

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์