แบบสำรวจการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

ปิดความเห็น บน แบบสำรวจการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 25

เรื่อง แบบสำรวจการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทั้งในการเรียนการสอน งานวิจัย และการศึกษาดูงานเยี่ยมชม และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทางศูนย์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสำรวจและแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

  • วันนี้: _ คน
  • เมื่อวานนี้: _ คน
  • สัปดาห์นี้: _ คน
  • เดือนนี้: _ คน
  • ทั้งหมด: _ คน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2019
  •  
  • ท่านกำลังเข้าใช้งานผ่านที่อยู่ไอพี: 18.232.171.18