เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ โครงการปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ Non-degree

ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ โครงการปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ Non-degree 319

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เข้าศึกษาต่อ แบบ NON – DEGREE  ในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม 2562 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ค่าใช้จ่าย 18,700 บาท (แบบเหมาจ่าย)
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5625555 ต่อ 204 หรือที่ E-mail Patee.jib@gmail.com

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์