ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

ปิดความเห็น บน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 16

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์