วิดีโอ : โครงการประชุมประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 (1st Science General Meeting)

ปิดความเห็น บน วิดีโอ : โครงการประชุมประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 (1st Science General Meeting) 98

วิดีโอ : โครงการประชุมประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 (1st Science General Meeting)

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์