สภา มก. แต่งตั้ง ศ.ดร. กฤษณา ชุติมา เป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ”

ปิดความเห็น บน สภา มก. แต่งตั้ง ศ.ดร. กฤษณา ชุติมา เป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” 444

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” ในภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ และแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา มก. ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ”

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  พาราสุข หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้นำคณาจารย์  คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรเข้าร่วมมอบพวงมาลัยดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าผลไม้ แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กฤษณา ชุติมา  ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

ที่มา : http://chem.sci.ku.ac.th/chemie/index.php/th/2013-03-26-08-54-05/768-chpgs8-6.html

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์