23 เม.ย. 62 -​ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เริ่มจำหน่ายไนโตรเจนเหลว

ปิดความเห็น บน 23 เม.ย. 62 -​ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เริ่มจำหน่ายไนโตรเจนเหลว 280

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดจำหน่ายไนโตรเจนเหลวในราคาพิเศษสำหรับนิสิต บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดอัตราค่าบริการ และขั้นตอนการขอใช้บริการได้ตามเอกสารแนบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 02-562-5555 ต่อ 646154-155 หรือ E-mail; fsciequip_center@ku.ac.th

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์