มาตราการรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ ช่วงวันหยุดราชการ วันสงกรานต์

ปิดความเห็น บน มาตราการรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ ช่วงวันหยุดราชการ วันสงกรานต์ 33

เนื่องจากในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 12 -16 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ วันสงกรานต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมถึงทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

     1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะทำหน้าที่คอยสอดส่องและสังเกต ตรวจสอบ ดูแล รักษาความปลอดภัย พื้นที่โดยรอบคณะวิทยาศาสตร์
     2) คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้ง ณ จุดต่าง ๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ และบริเวณด้านหน้าศูนย์อาหาร อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ปฏิบัติดังต่อไปนี้

     1) ผู้ประสงค์จะเข้าทำงานในอาคารทวี ญาณสุคนธ์ และ อาคาร 45 ปี จะต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการดูแล รักษาความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินภายในตัวอาคาร
     2) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ และนิสิตภายใต้การดูแลของท่าน ทำการตรวจสอบการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ กาน้ำร้อน เครื่องทำน้ำร้อน ฯลฯ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ปิดล็อดหน้าต่าง ประตูห้องทำงาน ให้เรียบร้อยก่อนออกจากที่ทำงาน ในวันที่ 11 เมษายน 2562
     3) คณาจารย์และบุคลากร ที่มีความประสงค์ที่จะจอดรถของท่านไว้ในบริเวณลานจอดรถของคณะ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 เพื่อเดินทางไปต่างจังหวัด ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่าน
    4) หากพบความผิดปกติอันจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โปรดแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมี

ผู้ประสานงานคณะวิทยาศาสตร์ คือ
     สิบตรี คำพันธ์ ราชสีเมือง    หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย        หมายเลขติดต่อ 062 552 7909
                ปรมินทร์  เรืองกอง   รองหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย  หมายเลขติดต่อ 091 189 4251
ผู้ประสานงานสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ คือ
     นายสุวิทย์  สินที รักษการแทนหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขภายใน: 646088-9
ผู้ประสานงานส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ
     งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-25795526, 081-6120311 และ 086-7577873 โทรศัพท์ภายใน 1260 และ 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290