7 มิ.ย. 62 – ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โอมิกส์: จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (Omics: From Research to Applications)

ปิดความเห็น บน 7 มิ.ย. 62 – ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โอมิกส์: จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (Omics: From Research to Applications) 170

คณะทำงานฝ่ายพัฒนานวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (Specialized center of Rubber and Polymer Materials in agriculture and industry: RPM) ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม Sci.KU Research utilization and Innovation Forum หัวข้อ “โอมิกส์: จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (Omics: From Research to Applications)” วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประชาสัมพันธ์ตารางกิจกรรมกำหนดการแบบฟอร์มแบบตอบรับ
 
Download (word) Download (pdf)

Tagged with:

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290