23 เม.ย. 2562 – การบรรยายพิเศษ เรื่อง ““Cellulolytic and hemicellulolytic system of Ruminiclostridium josui isolated from Thai compost”

ปิดความเห็น บน 23 เม.ย. 2562 – การบรรยายพิเศษ เรื่อง ““Cellulolytic and hemicellulolytic system of Ruminiclostridium josui isolated from Thai compost” 37

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ““Cellulolytic and hemicellulolytic system of Ruminiclostridium josui isolated from Thai compost”

โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Kazuo Sakka, Laboratory of Applied and Environmental Microbiology Graduate School of Bioresource, Mie University

เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมทวี  ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290