ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติ สาระผล นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติ สาระผล นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 99

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติ สาระผล นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพฤกษศาสตร์  ที่ได้รับ”รางวัลการนำเสนอบรรยายดีเด่นการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9″ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์